2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Isitalato sikaFrederick:

Siyavuya ukwazisa ukuba izicelo zendawo yokuhlala eFrederick Street zivulwa ngomhla we-13 kweyoMdumba ukulungiselela abafundi bemali kunye nabesibonelelo sikaRhulumente (NSFAS). Ukuba ungumfundi wemali okanye ibhasari, nceda uye ku-adowa.co.za/apply ukwenza isicelo sokuhlala! Sikungxamele ukuba nawe.

Sisalindele uqinisekiso oluvela kumaziko ayimfuneko. Oku kuthetha ukuba abafundi bakaNSFAS abanakufaka zicelo okwangoku. Siyathemba ukuba siza kufumana uqinisekiso kwamsinya. Siza kucebisa abafundi ngamanyathelo alandelayo kwaye xa benokungena ngokukhawuleza sakuba sinolwazi oluthe kratya.

Siza kuhlala sinxibelelana nabafundi kwintlalontle yethu kwaye siya kukwazisa  ngokukhawuleza ukuba sinolwazi oluthe kratya.

Sisangenisa iindwendwe – imibono ebhukhishiweyo kunye nokungena kwamkelekile.

Umphathi wendawo yokuhlala kwisitalato iFrederick nguSylvester Hlongwane. Inombolo yakhe yoqhagamshelwano 0695081549. Ukuba uneengxaki okanye ufuna uncedo, ungaqhagamshelana naye.

Ilali yaBafundi yase-Ellis Park:

Abafundi banokwenza iprofayili ukuze bafake izicelo kwaye batyikitye ukuqeshisa kwabo kwi-intanethi . Nangona kunjalo, ukungena kunokwenziwa, apho omnye wee arhente zethu eziQeshayo uya kukuthatha iqhubela phambili le nkqubo ngokobuqu . Yenza indlela yakho eya e-Ellis Park kwaye ukhusele indawo yakho xa ufumene i-imeyile yemvume.

Sithatha iindwendwe – ukubhukisha kunye nokungena ngala maxesha alandelayo:
9am – 5pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu
9am – 1pm ngeMigqibelo.

Umphathi wendawo yokuhlala e-EPSV nguMathaba Mothata . Inombolo yakhe yoqhagamshelwano ithi +27 84 630 5129. Uhlala kwipropati kwaye ukuba ufuna uncedo ngayo nayiphi na into ungaqhagamshelana naye.

isiXhosa

Izicelo

 • Ndisifaka njani isicelo sendawo yokuhlala ngo-2023?

  Ukufaka isicelo sendawo yokuhlala e-Adowa Living kulula kakhulu. Yiya apha adowa.co.za/apply kwaye ugcwalise impepha zesicelo. Qinisekisa ukuba usebenzisa ikhompyutha kwaye unoqhagamshelo lwe-intanethi oluzinzileyo ukwenza inkqubo ibe lula. Nceda uqhagamshelane nathi [email protected] ukuba uneminye imibuzo ethe ngqo kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza.

 • Siza kuyifumana nini ingxelo malunga nezicelo zethu?

  Iqonga lesicelo se-intanethi liya kuvelisa kwaye likuthumelele i-imeyile njengesiqinisekiso sesimo sakho esiqhubekayo sesicelo. Cofa kwikhonkco elinikiweyo ukufikelela kwi-imeyile yokuqinisekisa. Nceda uthumele i-imeyile [email protected] ngolwazi oluthe vetshe.

 • Ndizokwazi njani ukuba ndamkelekile?

  Uya kufumana i-imeyile ethi wamkelwe kwaye emva koko unokutyikitya isivumelwano sakho sokuqeshisa kwi-intanethi. Ukuba awukayifumani i-imeyile yakho okwangoku, isicelo sakho sisenokuba siqhubeka kwinkqubo yokuhlolwa. Ungaqhagamshelana neqela lethu lobuchwephesha ukuze ufumane uhlaziyo lwenkqubo ngokusebenzisa iqhosha lenkxaso yencoko apha adowa.co.za/apply

 • Ivula nini indawo yokuhlala ye-EPSV ngo-2023?

  Ilali yaBafundi i-ADOWA Living’s Ellis Park ivula ukuhlalwa ukusukela ngomhla wokuqala (1) kweyoMdumba 2023. Ungafaka isicelo ngoku ngokusebenzisa adowa.co.za/apply. Ungangena ngokukhawuleza wakuba wamkelwe.

 • Ivula nini indawo yokuhlala yaseFrederick Street ngo-2023?

  Indawo yokuHlala yaBafundi e-ADOWA Living’s Frederick Street ivulwa nge-18 kweyoMdumba 2023. Ungafaka isicelo ngoku ngokusebenzisa adowa.co.za/apply. Ungangena ngokukhawuleza wakuba wamkelwe.

  Ndazi njani ukuba ndivunyiwe ngendawo yokuhlala yaseAdowa?

  Uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa ukuba uvunyiwe ukuba ufumane indawo yokuhlala e-ADOWA ngo-2023.

 • Abafundi beNSFAS bazifaka njani izicelo zokuhlala e-Adowa Living?

  I-ADOWA Living iyabamkela abafundi abaxhaswa nguNSFAS. Ubungqina benkxaso-mali ye-NSFAS iyafuneka ngesicelo sendawo yokuhlala. Umfundi makavunywe ngenkxaso-mali kaNSFAS. Umfundi makabe ekufanele ukungena kwiziko lemfundo kuqala, aze emva koko abe sele evunyiwe ngenkxaso-mali kaNSFAS.

  Ukususela kwisixa-mali sisonke, isixa-mali esithile ngenyanga sabelwe indawo yokuhlala. Irenti yabafundi beNSFAS yayiyi-R4,554 ngenyanga ngo-2022. Izicelo zivulelekile kubo bonke abafundi, ingakumbi nje kubafundi bonyaka wokuqala! Abafundi abathe banikwa ngempumelelo inkxaso-mali yokufunda ngokuqhubekayo (esekelwe kwintsebenzo yezifundo) nabo bafanelekile.

 • Yeyiphi imirhumo ehlawulwayo ngesicelo sam sokuqala?

  Akukho ndleko yokufaka isicelo. Ukuba isicelo sakho samkelwe, kukho umrhumo wokurenta we-R700.

 • Zeziphi iimali ezihlawulwayo phambi kokuba ndingene?

  Imali/uMfundi waBucala: Idiphozithi elingana nerenti yenyanga enye.

  Abafundi bamanye amazwe: Idiphozithi elingana nerenti yeenyanga ezimbini.

 • Ndinemiba yobugcisa kwisicelo sam. Ndicela uncedo.

  Ukuba unemiba yobuchwephesha kwizicelo zakho, nceda ubuyele kwiphepha lesicelo (adowa.co.za/apply). Emva koko yiya kwibhokisi yengxoxo esezantsi kwephepha. Cofa kwi-Instagram DM okanye i-logo ye-Facebook Messenger kwaye unokuthetha neqela lezobuchwepheshe. Baza kukwazi ukuphendula imibuzo yakho yobugcisa.

 • Kufuneka ndenze ntoni ukuba andinakwenza isicelo se-intanethi?

  Ukuba awukwazi ukwenza isicelo kwi-intanethi, sicebisa ukuba uye kwindawo yokuhlala ukuze uncediswe ngesicelo sakho ngokobuqu. Nceda uqhagamshelane neqela lethu ku-[email protected] ukuze ufumane uncedo.

 • Ndingasifaka isicelo ngokwam?

  Ungafaka isicelo kwindawo kwaye ufumane uncedo ngesicelo sakho se-intanethi kwiqela lethu. Oku akuthethi ukuba ungahamba kwangaloo mini njengoko isicelo sakho kusafuneka siqhubeke nenkqubo yokuhlolwa ukuze samkelwe.

 • Yintoni inkqubo yokuhlola?

  Inkqubo yokuhlolwa yinkqubo eyenzeka wakuba usifakile isicelo sakho. Iqela lethu liya kuthi ke lisifake isicelo sakho ukuqinisekisa ukuba onke amaxwebhu afanelekileyo angenisiwe kwaye zonke iinkcukacha zichanekile. Emva koko uya kufumana olunye unxibelelwano malunga nokuba wamkelwe okanye awamkelwanga.

 • Ukuba sele ndihleli e-EPSV, ngaba kufuneka ndiphinde ndifake isicelo sika-2023?

  Ewe, kuya kufuneka ufake isicelo kwakhona ukuze uhlale kwi-EPSV ngo-2023. Unokufaka isicelo nge-https://adowa-living.co.za/ kwaye siya kuqhagamshelana nawe kungekudala.

 • Abafundi banokungena nini e-Ellis Park Student Village?

  I-Adowa EPSV ivula ukusebenza nge-1 kweyoMdumba 2023. Ungangena xa isicelo sakho samkelwe.

 • Abafundi banokungena nini kwisitalato iFrederick?

  I-Adowa Frederick Street ivula ukusebenza nge-18 kweyoMdumba 2023. Imali kunye nomfundi ofumana isibonelelo angangena emva kwe-18 kweyoMdumba ukuba isicelo sakho samkelwe. Ngelishwa, abafundi bakaNSFAS abakakwazi ukungena okwangoku, njengoko sisalinde uqinisekiso olusuka eTUT.

 • Amaxwebhu ethu kufuneka angeniswe nini?

  Nceda ungenise onke amaxwebhu kunye nesicelo sakho se-intanethi. Ukuba awukwazi ukubonelela ngawo onke amaxwebhu akho ngoko nangoko, faka isicelo kwi-intanethi kwaye emva koko uqiniseke ukuba amaxwebhu akho ayahlelwa. Xa unamaxwebhu akho, wathumele ku [email protected] ASAP.

 • Ngaba ndingasifaka isicelo segumbi elinye ukuba ndingumfundi wakwaNSFAS?

  Ewe, abafundi bakaNSFAS banokufaka izicelo zamagumbi angadibenangaa. Ukongezwa kusenokufuneka ukuba ireyithi ye-NSFAS yakho ingaphantsi kwerenti yethu yegumbi elinye. Nceda uqhagamshelane nathi [email protected] ukuba uneminye imibuzo ethe ngqo kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza.

  Okwangoku akukho gumbi elinye elifumanekayo e-Ellis Park Student Village.

  Kuza kubakho amagumbi abantu omnye afumanekayo kwisitalato iFrederick, ngoko xa sivunyiwe nguNSFAS siya kwazisa abafundi ukuba bayakwazi ukufaka izicelo zokuhlala eFrederick Street.

 • Ngaba kufuneka ndibe neleta yemvume evela kuNSFAS ukuze ndifake isicelo sendawo yokuhlala?

  Ewe, kufuneka ufumane ileta yemvume evela kuNSFAS. Kodwa ukuba awunayo okwangoku, usenako ukufaka isicelo kwaye ungasithumelela ileta  kwixesha elizayo.

 • Ithini ikhowudi yeNSFAS yeEPSV?

  Ikhowudi yase-UJ NSFAS ye-ADOWA Ellis Park Student Village ngama-881.

 • Ithini ikhowudi yeNSFAS yeFSSA?

  Okwangoku asiqinisekiswanga nguNSFAS kwindawo yokuHlala yaBafundi eFrederick Street. Nje ukuba sifumane iziqinisekiso zethu siya kunika abafundi ulwazi oluthe vetshe, kuquka nekhowudi yeNSFAS.

 • Ilali yaBafundi yase-Ellis Park

 • Ivula nini indawo yokuhlala ngo-2023?

  I-Adowa EPSV ivula umsebenzi ukusuka nge-1 kweyoMdumba 2023. Ungafaka isicelo ngoku nge-https://adowa.co.za/apply/.

 • Ngubani umphathi wendawo yokuhlala ye-EPSV?

  Umphathi wendawo yokuhlala e-EPSV nguMathaba Mothata . Inombolo yakhe yoqhagamshelwano ithi +27 84 630 5129. Uhlala kwipropati kwaye ukuba ufuna uncedo ngayo nayiphi na into ungaqhagamshelana naye.

 • Zeziphi izinto eziluncedo ezibonelelwa eAdowa Living?

  UYilo lweApartment nabafundi abay8-12 ababelana ngeyunithi.

  2  Abantu ababini kwigumbi elinye lokwabelana

  Iipatimenti nganye inekhitshi elinye enobelana kulo nonke kunye namagumbi okuhlambela . ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo kunye netafile yokutyela, ifriji, imicrowave kunye nesitovu esineoveni.

  Kwigumbi lokulala ngalinye umfundi ngamnye unebhedi, umatrasi, ikhabhathi yempahla, idesika enesibane sokufunda, isitulo, ishelufu yeencwadi, ibhodi yokubhenca, kunye nomgqomo.

  Umtshini wokuhlamba impahla

  Ukupaka okugqunyiweyo

  Ufikelelo lwebhayometriki ngolawulo lofikelelo olubekwe esweni

  Ukhuseleko lweeyure ezingama-24 kwindawo eneCCTV kunye nempendulo exhobileyo

  Amanzi nombane

  Amagumbi okufundela

  Iindawo eziqhelekileyo eziquka amagumbi anomabonakude aneDStv

  Ukuzonwabisa / amagumbi emidlalo

  Gcina i-generator kwiindawo eziqhelekileyo

 • Ingaba ikhona iWi-Fi ekhoyo?

  Ewe. Sine-Wi-Fi kuyo yonke indawo yokuhlala kunye nedatha engenamda.

 • Ngaba i-Adowa iyabonelela ngezothutho?

  I-Adowa Living ayizukubonelela nangasiphi na isithuthi kubafundi base-Ellis Park Student Village njengoko zininzi iindawo zothutho ezikufutshane.

 • Abafundi banokungena nini e-Ellis Park Student Village?

  I-Adowa EPSV ivula ukusebenza nge-1 kweyoMdumba 2023. Ungangena xa isicelo sakho samkelwe.

 • Ithini ikhowudi yeNSFAS yeEPSV?

  Ikhowudi yase-UJ NSFAS ye-ADOWA Ellis Park Student Village ngama-881.

 • Ithini idilesi ye-Ellis Park Student Village?

  Ellis Park Student Village, 4 Pearse Street, Doornfontein, Gauteng.

  I-EPSV imalunga ne-100m ukusuka kwi dyunivesithi yaseJohannesburg kwiKhampasi yaseDoornfontein.

 • Ukuba sele ndihleli e-EPSV, ngaba kufuneka ndiphinde ndifake isicelo sika-2023?

  Ewe, kuya kufuneka ufake isicelo kwakhona ukuze uhlale kwi-EPSV ngo-2023. Unokufaka isicelo nge-https://adowa-living.co.za/ kwaye siya kuqhagamshelana nawe kungekudala.

 • Bangaphi abantu abahlaliswa yi-EPSV?

  I-Ellis Park Student Village ineebhedi ezili-1,039.(waka,elinamashumi amathathu nesithandathu)

 • Ngaba amagumbi angatshatanga e-EPSV aya kufumaneka ngo-2023?

  Hayi.

 • Ngaba singalungiselela ukujongwa kwe-EPSV?

  Ewe, ngokupheleleyo. Ukuba ufuna ukwenza amalungiselelo okujonga, nceda uthumele i-imeyile [email protected] kwaye ubhukishe ngokuthe ngqo.

 • Ngaba indawo yokuhlala ye-EPSV e-UJ ivunyiwe?

  Ewe, i-Ellis Park Student Village ivunyiwe e-UJ.

 • Ngaba uyabamkela nabaphi na abafundi abangengabo abafundi base-UJ be-EPSV?

  Ewe. I-EPSV yamkela abafundi abasuka e-UJ naseWits.

 • Ngaba akhona nawaphi na amagumbi elinye asekhona e-EPSV ngo-2023? Kwaye ngaba kukho uluhlu lokulinda xa umntu engabonakali?

  Hayi.

 • Zeziphi iiyure zokusebenza zabasebenzi base-EPSV?

  Iiyure zokusebenza ngo-08:00am – 17:00pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.

  NgoMgqibelo 08:30 – 16:00pm. NgeCawe ke uMphathi weRes uzohlala elindile.

 • Indawo yokuHlala yaBafundi baseFrederick Street

 • Zeziphi izinto eziluncedo ezibonelelwa eAdowa Living?

  UYilo lweApartment nabafundi abasibhozo -nelishumi elinambini)-8-12 ababelana ngeyunithi.

  One & 2Igumbi elinye namagumbi amabini) abantu-amagumbi okwabelana.

  Iipatimenti nganye inekhitshi layo lokwabelana  kunye namagumbim okuhlambela. Iikhitshi ezifakwe ngokupheleleyo kunye netafile yokutyela, ifriji, imicrowave kunye nesitovu esineoveni.

  Kwigumbi lokulala ngalinye umfundi ngamnye unebhedi, umatrasi, ikhabhathi yempahla, idesika enesibane sokufunda, isitulo, ishelufu yeencwadi, ibhodi yokubhenca, kunye nomgqomo.

  Imishini  yokuhlamba impahla

  Ukupaka okugqunyiweyo

  Ufikelelo lwebhayometriki ngolawulo lofikelelo olubekwe esweni

  Ukhuseleko lweeyure ezingamashumi amabini anesine-24 kwindawo eneCCTV kunye nempendulo exhobileyo

  Amanzi,umbane,

  Amagumbi okufundela,

  Iindawo eziqhelekileyo eziquka amagumbi eTV aneDStv kunye

  Namagumbi okuzonwabisa / amagumbi emidlalo

  Gcina i-generator kwiindawo eziqhelekileyo

 • Ingaba ikhona iWi-Fi ekhoyo?

  Ewe. Sine-Wi-Fi kuyo yonke indawo yokuhlala kunye nedatha engenamda.

 • Ithini idilesi yesitalato sikaFrederick?

  Ilali yaBafundi yaseFrederick Street, kwa-455 Frederick Street, eTshwane, eGauteng.

  I-FSSA imalunga ne-1,5km ukusuka kwiYunivesithi yezoBuchwepheshe yaseTshwane. Uphuhliso luya kunceda eli ziko kuphela.

 • Abafundi banokungena nini kwisitalato iFrederick?

  I-Adowa Frederick Street ivula ukusebenza nge-18 kaFebruwari 2023. Imali kunye nomfundi ofumana ibhasari angangena emva kwe-18 kaFebruwari ukuba isicelo sakho samkelwe. Ngelishwa, abafundi bakaNSFAS abakakwazi ukungena okwangoku, njengoko sisalinde uqinisekiso olusuka eTUT.

 • Ithini ikhowudi yeNSFAS yeFSSA?

  Okwangoku asiqinisekiswanga nguNSFAS kwindawo yokuHlala yaBafundi eFrederick Street. Nje ukuba sifumane iziqinisekiso zethu siya kunika abafundi ulwazi oluthe vetshe, kuquka nekhowudi yeNSFAS.

 • Ngaba i-Adowa iyabonelela ngezothutho?

  I-Adowa Living iza kubonelela ngezothutho kubafundi beTUT abahlala eFrederick Street. I-Adowa ibonelela ngezothutho ukuya nokubuya kwikhampasi engundoqo yaseTUT kuphela.

 • Ngaba i-Adowa Living iyabonelela ngezothutho ukuya nokubuya kwiKhampasi yaseSosha ?

  Ngelishwa, asinaso isikhephe esikusa kwikhampasi yaseSosha .

  Sibonelela kuphela ngezothutho ukuya nokubuya kwikhampasi enkulu yaseTUT.

 • Ngaba abafundi abasuka kuyo nayiphi na iyunivesithi bahlala kwisitalato iFrederick?

  Hayi. Kuphela ngabafundi abavela eTUT (iYunivesithi yaseTshwane yobuchwephesha ) abanokufaka isicelo sendawo yokuhlala eFSSA.

 • Bangaphi abantu abahlaliswa yiFSSA?

  Indawo yethu yokuhlala kwisitalato iFrederick ineebhedi ezingamakhulu amathathu anamashumi amahlanu nesibini-352.

 • Zeziphi iiyure zokusebenza zabasebenzi baseFSSA?

  Iiyure zokusebenza ngo-08:00am – 17:00pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.

  NgoMgqibelo 08:30 – 16:00pm. NgeCawe ke uMphathi weRes uzohlala elindile.

 • NSFAS

 • Abafundi beNSFAS bazifaka njani izicelo zokuhlala e-Adowa Living?

  I-ADOWA Living iyabamkela abafundi abaxhaswa nguNSFAS. Ubungqina benkxaso-mali ye-NSFAS iyafuneka ngesicelo sendawo yokuhlala.

  Umfundi makavunywe ngenkxaso-mali kaNSFAS. Umfundi makabe ekufanelekele ukungena kwiziko lemfundo kuqala, aze emva koko abe sele evunyiwe ngenkxaso-mali kaNSFAS. Ukususela kwisixa-mali sisonke, isixa-mali esithile ngenyanga sabelwe indawo yokuhlala. Irenti yabafundi beNSFAS yayiyi-R4,554 ngenyanga ngo-2022.

  Izicelo zivulelekile kubo bonke abafundi, hayi nje abafundi bonyaka woku-1! Abafundi abathe banikwa ngempumelelo inkxaso-mali yokufunda ngokuqhubekayo (esekelwe kwintsebenzo yezifundo) nabo bafanelekile.

 • Ngaba ndingasifaka isicelo segumbi elinye ukuba ndingumfundi wakwaNSFAS?

  Ewe, abafundi bakaNSFAS bangazifaka  izicelo zamagumbi angatshatanga. Ukongezwa kusenokufuneka ukuba ireyithi ye-NSFAS yakho ingaphantsi kwerenti yethu yegumbi elinye. Nceda uqhagamshelane nathi [email protected] ukuba uneminye imibuzo ethe ngqo kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza.

 • Ngaba kufuneka ndibe neleta yemvume evela kuNSFAS ukuze ndifake isicelo sendawo yokuhlala?

  Ewe, kufuneka ufumane ileta yemvume evela kuNSFAS. Kodwa ukuba awunayo okwangoku, usenako ukufaka isicelo kwaye ungasithumela le leta  kamva.

 • Ngaba i-NSFAS iyayihlawula i-Adowa okanye i-NSFAS ihlawula abafundi kwaye abafundi bahlawula i-Adowa?

  I-NSFAS ihlawula iziko. Umfundi ngamnye kuya kufuneka enze iakhawunti kunye nomntu wesithathu ukuze enze iintlawulo zenyanga kwi-Adowa. Iimali ziye zikhutshwe kwaye abafundi baya kuhlawulela indawo yabo yokuhlala ngomthengisi weqela lesithathu (FUNDI & Imbizo, AE Switch).

  Le nkqubo yentlawulo ingezantsi icaciswa yi-UJ kwileta yabo yolwamkelo lwabafundi ka-2023:

  • Abafundi baya kucelwa ukuba basayine iifomu zabo zemvume kwi-intanethi kwi-UJ Portal.
  • Abafundi baya kuba nako ukufaka isivumelwano sabo sokuqeshisa kunye namaxwebhu e-invoyisi kwi-intanethi (iinyanga ezilishumi(10)).
  • Ukuqinisekiswa kwamaxwebhu okwenziwa yi-Student Finance e-UJ .
  • Ukulayishwa kwezibonelelo zabafundi yi-Student Finance e-UJ.
  • Intlawulo yendawo yokuhlala ngabafundi ngabarhwebi abohlukeneyo (Imbizo, FUNDI, AE Switch).

 • Ngaba abafundi abaqhelekileyo bahlawula amaxabiso afanayo nawabafundi bakaNSFAS?

  Hayi. Ixabiso lendawo yokuhlala liyohluka kubafundi beNSFAS Abafundi bemali kunye nabafundi beeBhasari. Ukuba ungumfundi weMali, uya kuhlawulela iindleko zegumbi lakho. Ukuba ungumfundi kaNSFAS, ibhasari yakho iya kuhlawulela iindleko zegumbi lakho.

 • Ngaba abafundi beCash/Private bahlawula amaxabiso afanayo nawabafundi bakaNSFAS?

  Ewe, ungagxothwa. Bonke abafundi, ukuba abahlawuli okanye baphule imithetho yokuhlala, banokukhutshwa.

 • Ingaba kukho ukongezwa kwabafundi beNSFAS eEPSV?

  Akukho ntlawulo yabafundi beNSFAS eEPSV kumagumbi okwabelana ngawo. Akukho magumbi afumanekayo e-EPSV, ngoko ke akufuneki ukongezelela.

 • Ngaba kukho ukongezelelwa kwabafundi beNSFAS beSitalato iFrederick kumagumbi angatshatanga kunye namagumbi okwabelana ngawo? Ukuba kunjalo, nceda unike iinkcukacha ezithe vetshe?

  Kwa-FSSA akukho mali yokongeza kubafundi bethu beNSFAS ngamagumbi okwabelana ngawo. Irenti iya kuba yi-R4,500 kumagumbi okwabelana.

  Ibhasari nabafundi ababhatala imali eyi-R4,600 kumagumbi okudlelana ngawo.

  Amagumbi abantu abangatshatanga kuzo zombini iNSFAS kunye neCash paying okanye iBhasari iya kuba yi-R5,140. Ke ngoko ukuba ungumfundi weNSFAS ofuna ukuhlala kwigumbi elinye, kuya kufuneka ukongeza.

 • Inkxaso-mali

 • Yeyiphi imirhumo ehlawulwayo ngesicelo sam sokuqala?

  Akukho ndleko yokufaka isicelo. Ukuba isicelo sakho samkelwe, kukho umrhumo wokurenta wama-R700.

 • Zeziphi iimali ezihlawulwayo phambi kokuba ndingene?

  Imali/uMfundi waBucala: Idiphozithi elingana nerenti yenyanga enye.

  Abafundi bamanye amazwe: Idiphozithi elingana nerenti yeenyanga ezimbini.

 • Ngaba ndingasifaka isicelo segumbi elinye ukuba ndingumfundi wakwaNSFAS?

  Ewe, abafundi bakaNSFAS banokufaka izicelo zamagumbi angatshatanga. Ukongezwa kusenokufuneka ukuba ireyithi ye-NSFAS yakho ingaphantsi kwerenti yethu yegumbi elinye. Nceda uqhagamshelane nathi [email protected] ukuba uneminye imibuzo ethe ngqo kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza.

 • Ngaba kufuneka ndibe neleta yemvume evela kuNSFAS ukuze ndifake isicelo sendawo yokuhlala?

  Ewe, kufuneka ufumane ileta yemvume evela kuNSFAS. Kodwa ukuba awunayo okwangoku, usenako ukufaka isicelo kwaye ungasithumela le nto kamva.

 • Ngaba i-NSFAS iyayihlawula i-Adowa okanye i-NSFAS ihlawula abafundi kwaye abafundi bahlawula i-Adowa?

  I-NSFAS ihlawula iziko. Umfundi ngamnye kuya kufuneka enze iakhawunti kunye nomntu wesithathu ukuze enze iintlawulo zenyanga kwi-Adowa. Iimali ziye zikhutshwe kwaye abafundi baya kuhlawulela indawo yabo yokuhlala ngomthengisi weqela lesithathu (FUNDI & Imbizo, AE Switch).

  Le nkqubo yentlawulo ingezantsi icaciswa yi-UJ kwileta yabo yolwamkelo lwabafundi ka-2023:

  • Abafundi baya kucelwa ukuba basayine iifomu zabo zemvume kwi-intanethi kwi-UJ Portal.
  • Abafundi baya kuba nako ukufaka isivumelwano sabo sokuqeshisa kunye namaxwebhu e-invoyisi kwi-intanethi (iinyanga ezilishumi(10)).
  • Ukuqinisekiswa kwamaxwebhu okwenziwa yi-Student Finance e-UJ .
  • Ukulayishwa kwezibonelelo zabafundi yi-Student Finance e-UJ.
  • Intlawulo yendawo yokuhlala ngabafundi ngabarhwebi abohlukeneyo (Imbizo, FUNDI, AE Switch).

 • Ingaba abafundi beCash bahlawula amaxabiso afanayo nawabafundi bakaNSFAS?

  Hayi. Ixabiso lendawo yokuhlala liyohluka kubafundi beNSFAS, abafundi bemali nabafundi beBhasari. Ukuba ungumfundi weCash, uya kuhlawulela iindleko zegumbi lakho. Ukuba ungumfundi kaNSFAS, ibhasari yakho iya kuhlawulela iindleko zegumbi lakho.

 • Ukuba ndingumfundi kaNSFAS ndingagxothwa na?

  Ewe, ungagxothwa. Bonke abafundi banokukhutshwa, ukuba abahlawuli okanye ukuba baphule imithetho yokuhlala.

 • Kwenzeka ntoni ukuba asihlawuli?

  Ukuba awuhlawuli, uya kugxothwa.

 • Zeziphi ezinye iintlawulo ezibandakanyekayo?

  Abafundi baya kubonelelwa ngeevawutsha zoMbane nezokuHlanjwa kwempahla qho ngenyanga. Kuya kufuneka ukuba bahlawule umrhumo wokongeza xa bewucimile umbane kunye neevawutsha zokuhlamba impahla.

 • Ingaba kukho ukongezwa kwabafundi beNSFAS eEPSV?

  Akukho ntlawulo yabafundi beNSFAS eEPSV kumagumbi okwabelana ngawo. Akukho magumbi afumanekayo e-EPSV, ngoko ke akufuneki ukongezelela.

 • Ngaba kukho ukongezelelwa kwabafundi beNSFAS beSitalato iFrederick kumagumbi angatshatanga kunye namagumbi okwabelana ngawo? Ukuba kunjalo, nceda unike iinkcukacha ezithe vetshe?

  Kwa-FSSA akukho mali yokongeza kubafundi bethu beNSFAS ngamagumbi okwabelana ngawo. Irenti iya kuba yi-R4,500 kumagumbi okwabelana.

  Ibhasari nabafundi ababhatala imali eyi-R4,600 kumagumbi okudlelana ngawo.

  Amagumbi abantu abangatshatanga kuzo zombini iNSFAS kunye neCash paying okanye iBhasari iya kuba yi-R5,140. Ke ngoko ukuba ungumfundi weNSFAS ofuna ukuhlala kwigumbi elinye, kuya kufuneka ukongeza.

 • Amaxwebhu

 • Ngaba kufuneka ndibe neleta yemvume evela kuNSFAS ukuze ndifake isicelo sendawo yokuhlala?

  Ewe, kufuneka ufumane ileta yemvume evela kuNSFAS. Kodwa ukuba awunayo okwangoku, usenako ukufaka isicelo kwaye ungasithumelele nto kamva.

 • Amaxwebhu ethu kufuneka angeniswe nini?

  Nceda ungenise onke amaxwebhu kunye nesicelo sakho se-intanethi. Ukuba awukwazi ukubonelela ngawo onke amaxwebhu akho ngoko nangoko, faka isicelo kwi-intanethi kwaye emva koko uqiniseke ukuba amaxwebhu akho ayahlelwa. Xa unamaxwebhu akho, wathumele ku [email protected] ASAP.

 • Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ndiwasayine ukuze ndingene?

  IsiVumelwano sokuQesha.

 • Imithetho yeNdlu

 • Ngubani umphathi wendawo yokuhlala e-EPSV?

  Umphathi wendawo yokuhlala e-EPSV nguMathaba Mothata .

  Inombolo yakhe yoqhagamshelwano ithi +27 84 630 5129. Uhlala kwipropati kwaye ukuba ufuna uncedo ngayo nayiphi na into ungaqhagamshelana naye.

 • Ngubani umphathi wendawo yokuhlala eFSSA?

  Umphathi wendawo yokuhlala kwisitalato iFrederick nguSylvester Hlongwane. Inombolo yakhe yoqhagamshelwano 0695081549. Ukuba uneengxaki okanye ufuna uncedo, ungaqhagamshelana naye.

 • Zeziphi iiyure zokusebenza zabasebenzi bokuphumla e-EPSV?

  Iiyure zokusebenza ngo-08:00am – 17:00pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.

  NgoMgqibelo 08:30 – 16:00pm. NgeCawe ke uMphathi weRes (Mathaba) uzohlala elindile.

 • Zeziphi iiyure zokusebenza zabasebenzi beRes kwiFSSA?

  Iiyure zokusebenza ngo-08:00am – 17:00pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.

  NgoMgqibelo 08:30 – 16:00pm. NgeCawe ke uMphathi weRes (Sylvester) uzohlala elindile.

 • Ukuba ndingumfundi kaNSFAS ndingagxothwa na?

  Ewe, ungagxothwa. Bonke abafundi banokukhutshwa, ukuba abahlawuli okanye ukuba baphule imithetho yokuhlala.

 • Kwenzeka ntoni ukuba asihlawuli?

  Ukuba awuhlawuli, uya kugxothwa.

 • Umntu uyandihlukumeza kwaye akafuni ukundiyeka.

  Nceda uchaze ukuziphatha kwakho kakubi ngokuthe ngqo nge-imeyile [email protected] okanye utsalele umnxeba +27 12 111 1630. Nceda uqiniseke ukuba uqhagamshelane noMphathi weNdawo yokuHlala ye-EPSV okanye ufowunele amapolisa ngezi ntlobo zeemeko. Ii-DM zethu ze-Instagram azijongwa emva kweeyure.

 • Ngubani endinokuthi ndifowunele kwimeko kaxakeka yonyango?

  Nceda wazise uManejala ongumhlali ngayo nayiphi na imeko yempilo okanye ukukhubazeka onokuba unabo.

  ERhawutini : Kwimeko ebeka esichengeni ubomi obuNgxamisekileyo tsalela u-10177 kumnxeba wasekhaya (inombolo yasimahla) kunye ne-112 kwiselfowuni (yasimahla).

  Pretoria : Kwimeko kaxakeka ebeka ubomi esichengeni fowunela u-10177 kumnxeba wasekhaya (inombolo yasimahla) kunye ne-112 kwiselfowuni (yasimahla).

 • Ngaba sivumelekile ukuba sibe neendwendwe?

  Akukho ngaphezu kweendwendwe ezintathu kumntu ngamnye nangaliphi na ixesha, ngokuxhomekeke kwizithintelo ezinokuthi zibekwe ngokokubona kwabaphathi. Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwisakhiwo ukususela ngo-10:00am ukuya ku-10:00pm

  Ii-overs zokulala zivumelekile: R150.00 ngondwendwe ngalunye ngobusuku.

 • Iinkcukacha zajikelele

 • Ukuba ndingumfundi kaNSFAS ndingagxothwa na?

  Ewe, ungagxothwa. Bonke abafundi banokukhutshwa, ukuba abahlawuli okanye ukuba baphule imithetho yokuhlala.

 • Zeziphi ezinye iintlawulo ezibandakanyekayo?

  Abafundi baya kubonelelwa ngeevawutsha zoMbane nezokuHlanjwa kwempahla qho ngenyanga. Kuya kufuneka ukuba bahlawule umrhumo wokongeza xa bewucimile umbane kunye neevawutsha zokuhlamba impahla.

 • Ngaba kukho nayiphi na imali eyongezelelweyo ekufuneka ndiyazi?

  Kubo bonke abafundi beNSFAS, akukho ntlawulo yokuqeshisa ekufuneka ihlawulwe.

  Nangona kunjalo, kubafundi abahlawula iCash, kuzo zombini isitalato iFrederick kunye neEPSV, kukho umrhumo wokuqeshisa wama-R700 ekufuneka uhlawulwe.

 • Umntu uyandihlupha akazundishiya ndodwa.

  Nceda uchaze ukuziphatha kwakho kakubi ngokuthe ngqo nge-imeyile [email protected] okanye utsalele umnxeba +27 12 111 1630. Nceda uqiniseke ukuba uqhagamshelane noMphathi weNdawo yokuHlala ye-EPSV okanye ufowunele amapolisa ngezi ntlobo zeemeko. Ii-DM zethu ze-Instagram azijongwa emva kweeyure.

 • Ndazi njani kanye ukuba leliphi igumbi endilinikiweyo?

  Oku kuya kuchazwa kwiSivumelwano sakho sokuQesha.

 • Ingaba ikhona i-IT/iKhompyutha yeLabhu?

  Hayi.

 • Abanzi kangakanani amagumbi?

  Cwangcisa ixesha lokujonga. I-imeyile [email protected]

 • Ngaba singangena ngeeCawe?

  Ewe. Ungangena kwi-EPSV ngeeCawe, nangona kunjalo kuyakucotha ukusetyenzwa komntu wonke njengoko sinomanejala wethu wendawo yokuhlala kuphela, uMathaba , kunye nomncedisi wakhe apho. Ayizukuba liqela lonke.

  Kwisitalato iFrederick, iqela lonke liya kube liququzelela ukufuduka ngeCawa umhla we-19 kweyoMdumba. Nangona kunjalo, ukuya phambili kuphela ngumphathi wendawo yokuhlala oya kufumaneka ukuba ancede ngeeCawe.

 • Ukungena

 • Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ndiwasayine ukuze ndingene?

  IsiVumelwano sokuQesha.

 • Yintoni intshukumo eqhubekayo?

  Oku kuya kucaciswa xa utyikitya isiVumelwano sakho sokuQesha.

 • Kufuneka ndize ngantoni xa ndingena?

  IsiVumelwano sokuQesha kunye neSiliphu esingundoqo.

 • Abafundi banokungena nini e-Ellis Park Student Village?

  I-Adowa EPSV ivula ukusebenza ngomhla wokuqala kweyoMdumba 2023. Ungangena xa isicelo sakho samkelwe.

 • Abafundi banokungena nini kwisitalato iFrederick?

  I-Adowa Frederick Street ivula ukusebenza nge-18 kweyoMdumba 2023. Imali kunye nomfundi ofumana ibhasari angangena emva kwe-18 kweyoMdumba ukuba isicelo sakho samkelwe. Ngelishwa, abafundi bakaNSFAS abakakwazi ukungena okwangoku, njengoko sisalinde uqinisekiso olusuka eTUT.

 • Uncedo

 • Zeziphi izinto eziluncedo ezibonelelwa eAdowa Living?

  UYilo lweApartment nabafundi abasibhozo shumi elinambimi  ababelana ngeyunithi.

  (1& 2) abantu-amagumbi okwabelana.abantu ababini kwigumbi elinye lokwabelana

  Iipatimenti zinamakhitshi azo   kunye nezindlu zokuhlambelaamakhitshi afakwe ngokupheleleyo kunye netafile yokutyela, ifriji, imicrowave kunye nesitovu esineoveni.

  Kwigumbi lokulala ngalinye umfundi ngamnye unebhedi, umatrasi, ikhabhathi yempahla, idesika enesibane sokufunda, isitulo, ishelufu yeencwadi, ibhodi yokubhenca, kunye nomgqomo.

  Umtshini okuhlamba impahla

  Ukupaka okugqunyiweyo

  Ufikelelo lwebhayometriki ngolawulo lofikelelo olubekwe esweni

  Ukhuseleko lweeyure ezingama-24 kwindawo eneCCTV kunye nempendulo exhobileyo

  Amanzi nombane

  Amagumbi okufundela

  Iindawo eziqhelekileyo eziquka amagumbi anomabonakude aneDStv

  Ukuzonwabisa / amagumbi emidlalo

 • Ingaba ikhona iWi-Fi ekhoyo?

  Ewe. Sine-Wi-Fi kuyo yonke indawo yokuhlala kunye nedatha engenamda.

  Ungaqhagamshela izixhobo ezimbini ngexesha.

 • Yintoni efakwe kwigumbi ngalinye lokulala?

  Kwigumbi lokulala ngalinye umfundi ngamnye unebhedi, umatrasi, ikhabhathi yempahla, idesika enesibane sokufunda, isitulo, ishelufu yeencwadi, ibhodi yokubhenca, kunye nomgqomo.

 • Ngaba i-Adowa iyabonelela ngezothutho?

  I-Adowa Living ayiboneleli ngesithuthi kubafundi be-EPSV njengoko zininzi iindawo zothutho ezikufutshane.

  I-Adowa Living iza kubonelela ngezothutho kubafundi beTUT abahlala eFrederick Street. I-Adowa ibonelela ngezothutho ukuya nokubuya kwikhampasi engundoqo yaseTUT kuphela.

 • Adowa Student Housing Development