2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Ngaba singangena ngeeCawe?

Ewe. Ungangena kwi-EPSV ngeeCawe, nangona kunjalo kuyakucotha ukusetyenzwa komntu wonke njengoko sinomanejala wethu wendawo yokuhlala kuphela, uMathaba , kunye nomncedisi wakhe apho. Ayizukuba liqela lonke. Kwisitalato iFrederick, iqela lonke liya kube liququzelela...

Zeziphi ezinye iintlawulo ezibandakanyekayo?

Abafundi baya kubonelelwa ngeevawutsha zoMbane nezokuHlanjwa kwempahla qho ngenyanga. Kuya kufuneka ukuba bahlawule umrhumo wokongeza xa bewucimile umbane kunye neevawutsha zokuhlamba impahla.
Adowa Student Housing Development