2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Abafundi banokungena nini kwisitalato iFrederick?

I-Adowa Frederick Street ivula ukusebenza nge-18 kweyoMdumba 2023. Imali kunye nomfundi ofumana isibonelelo angangena emva kwe-18 kweyoMdumba ukuba isicelo sakho samkelwe. Ngelishwa, abafundi bakaNSFAS abakakwazi ukungena okwangoku, njengoko sisalinde uqinisekiso...

Amaxwebhu ethu kufuneka angeniswe nini?

Nceda ungenise onke amaxwebhu kunye nesicelo sakho se-intanethi. Ukuba awukwazi ukubonelela ngawo onke amaxwebhu akho ngoko nangoko, faka isicelo kwi-intanethi kwaye emva koko uqiniseke ukuba amaxwebhu akho ayahlelwa. Xa unamaxwebhu akho, wathumele ku...
Adowa Student Housing Development