2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Ithini ikhowudi yeNSFAS yeFSSA?

Okwangoku asiqinisekiswanga nguNSFAS kwindawo yokuHlala yaBafundi eFrederick Street. Nje ukuba sifumane iziqinisekiso zethu siya kunika abafundi ulwazi oluthe vetshe, kuquka nekhowudi yeNSFAS.

Yintoni inkqubo yokuhlola?

Inkqubo yokuhlolwa yinkqubo eyenzeka wakuba usifakile isicelo sakho. Iqela lethu liya kuthi ke lisifake isicelo sakho ukuqinisekisa ukuba onke amaxwebhu afanelekileyo angenisiwe kwaye zonke iinkcukacha zichanekile. Emva koko uya kufumana olunye unxibelelwano malunga...

Ivula nini indawo yokuhlala ye-EPSV ngo-2023?

Ilali yaBafundi i-ADOWA Living’s Ellis Park ivula ukuhlalwa ukusukela ngomhla wokuqala (1) kweyoMdumba 2023. Ungafaka isicelo ngoku ngokusebenzisa adowa.co.za/apply. Ungangena ngokukhawuleza wakuba wamkelwe.
Adowa Student Housing Development