2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Baithuti ba NSFAS ba dira bjang dikgopelo tša go dula Adowa Living?

ADOWA Living e tloga e amogela baithuti bao ba thekgwago ka ditšhelete ke NSFAS. Bohlatse bja thušo ya ditšhelete ya NSFAS bo a nyakega ka kgopelo ya madulo. Moithuti o swanetše go ba le tumelelo ya ditšhelete tša NSFAS. Moithuti o swanetše go ba a swanelega go tsena...
Adowa Student Housing Development